Việt Blogger Video Blogger Template - Mẫu 3

Việt Blogger Video Blogger Template là mẫu template có giao diện đơn giản load nhanh với mục đích sưu tầm các video trên YouTube về một hay một vài chủ đề nào đó ví dụ như: Khám phá, Thế giới động vật..., sau đó dựa vào chủ đề đó sưu tầm viết nội dung. Ngoài ra theme này còn hỗ trợ bài viết cho một nhãn đặc biệt.

Việt Blogger Video Blogger Template


TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:

Tính năngTest
LayoutVersion 3
WidgetVersion 2
ReponsiveCheck
Mobile FriendlyCheck
BreadcrumbListCheck
Sitemap PageCheck
Contact PageCheck
404 PageCheck
Dark themeTrue
Related Recent PostsTrue
Recent Posts WidgetTrue
Recent Comments WidgetTrue
Popular Posts WidgetTrue
Label WidgetTrue
Ads Banner WidgetTrue
Live searchTrue
Reponsive videoTrue

Xem hướng dẫn cài đặt: https://video-vietblogdao.blogspot.com/2019/02/huong-dan-cai-dat-template-viet-blogger-video.html

Lưu ý: Theme chỉ được share miễn phí cho những ai đã từng mua theme của mình trước đây.
Việt hóa bởi Khôi Ròm